Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara'da Kent Yoksulluğu Çalıştayı
Çevre ve Yoksulluk Paneli
Yenilik Üzerine Kuramsal, Sektörel ve Güncel Tartışmalar Çalıştayı
Sosyal Politika Konferansları I
Hakkında

Hacettepe Üniversitesi bünyesinde, 5 Kasım 2015 tarihinde kurulan Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi HÜSPAM'ın amacı, sosyal sorunları dünyadaki sosyokültürel, politik ve ekonomik gelişmelerle birlikte ele alarak, ulusal ve uluslararası düzeydeki sosyal politika, sosyal refah ve kalkınma alanlarına katkı sunmaktır.

Bu çerçevede, Merkez, eşitlik politikaları, istihdam, gelir dağılımı ve yoksulluk, sosyal güvenlik ve sosyal hizmet, sağlık, çevre, eğitim ve barınma alanlarına ilişkin araştırma yapmayı, araştırma projeleri geliştirmeyi ve yürütmeyi hedeflemektedir. İlaveten, Merkez, disiplinlerarası bir yaklaşımla, sosyal politika konusunda akademik birimlerin araştırma faaliyetlerine katılımını sağlamayı amaçlamaktadır.