Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara'da Kent Yoksulluğu Çalıştayı
Çevre ve Yoksulluk Paneli
Yenilik Üzerine Kuramsal, Sektörel ve Güncel Tartışmalar Çalıştayı
Sosyal Politika Konferansları I
TSBD Kongresi Oturumları

Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin 23-25 Kasım 2015 tarihleri gerçekleşen 14. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nin 24 Kasım 2015 tarihli ve Sosyal Politika başlıklı oturumu, Merkezimiz Yönetim Kurulu üyelerinin katkılarıyla şekillenmiştir.

Oturum Başkanı Gülay Toksöz

Çifte Kazanç Hipotezi Temelli Bir Çevresel  Vergi Reformu: Türkiye İçin Bir Değerlendirme
Onur Yeni • Hale Akbulut

Kentsel Dönüşüm ve Yoksul Kadınlar için Neoliberal İmkânsızlık: Ankara Aktaş Mahallesi Örneğinde Sınıfsal ve Cinsiyetçi Baskı
Burcu Hatiboğlu Eren

Alışkanlık Üzerine: Veblen ve Dewey
Derya Güler Aydın • Bahar Araz Takay

Farklı Refah Devletlerinin Toplumsal Cinsiyet İçerimlerine Bakım Hizmetleri Üzerinden Bakmak
Özge Sanem Özateş Gelmez

 


 

Türk Sosyal Bilimler Derneği'nin 29 Kasım-1 Aralık 2017 tarihleri arasında gerçekleşen 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi'nde Merkezimizin Yönetim Kurulu Üyeleri tarafından Çalışma Yaşamı, Sosyal Politika, Toplumsal Cinsiyet başlıklı bir oturum düzenlenmiştir.

 

Oturum Başkanı Emel Memiş

Kayıtdışı Ekonomide Kadınlar
Selcen Öztürk

Kadının Üretici ve Yeniden Üretici Rolüne İlişkin Algı Oluşumunda/Değişiminde Eğitimin Rolü
Hatice Karaçay • Derya Güler Aydın • Özge Sanem Özateş Gelmez

Kürtaj Yasağını Uluslararası Belgelerle Düşünmek
Ayşe Ömür Atmaca

Sosyal Hizmetlerin Sunumunda Yaşanan Etik Sorunlar: Sosyal Hizmet Uzmanlarının Alan Deneyimi Anlatıları
Burcu Hatiboğlu • Çağıl Öngen • Özge Sanem Özateş Gelmez