Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi
Ankara'da Kent Yoksulluğu Çalıştayı
Çevre ve Yoksulluk Paneli
Yenilik Üzerine Kuramsal, Sektörel ve Güncel Tartışmalar Çalıştayı
Sosyal Politika Konferansları I
Yönetim Kurulu

 

Derya Güler Aydın, Prof. Dr., Müdür

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü

Dr. Güler Aydın, yüksek lisans (2002) ve doktorasını (2008) Hacettepe Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora sonrası (2011) misafir araştırmacı olarak (İngiltere) Sheffield Üniversitesi’nde bulundu. İktisadi analiz tarihi, iktisat metodolojisi ve felsefesi, kurumsal iktisat ve feminist iktisat alanlarında çalışmalar yapan Dr. Güler Aydın’ın ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış eserleri ve editörlüğünü yaptığı kitapları bulunmaktadır. Dr. Güler Aydın, Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde Profesör olarak görev yapmaktadır.

E-posta: guleraydinderya@gmail.com


Onur Yeni, Dr. Öğr. Ü., Müdür Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü

Dr. Yeni, iktisat alanında lisans derecesini 2006 yılında, yüksek lisans derecesini ise 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi’nden almıştır. 2013 yılında aldığı TÜBİTAK bursu ile Tübingen Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak doktora tez araştırmasını yürüten Dr. Yeni, 2015 yılı Ocak ayında Hacettepe Üniversitesi’nden İktisat alanında doktora derecesini almıştır. Araştırmaları ekonomik kalkınma, çevre-ekonomi ilişkisi ve uygulamalı mikroekonomi alanlarını kapsamakta, 2006 yılında kadrosuna katıldığı Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde görev yapmaktadır.

E-posta: onur.yeni08@gmail.com


Özge Sanem Özateş Gelmez, Doç. Dr., Müdür Yardımcısı

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Özateş Gelmez, 1982 yılında Diyarbakır'da doğdu. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. 2009 yılında aynı üniversitenin Sosyal Hizmet Anabilim Dalı’nda yüksek lisans derecesini, 2014 yılında ‘Kadının Bakım Emeğinin Evde Bakım Uygulaması Üzerinden Değerlendirilmesi Bir Karma Yöntem Araştırması: Ankara Mamak Örneği’ isimli teziyle doktora derecesini aldı. 2015 yılında Prof. Dr. Cahit Talas Sosyal Politika Ödülü jürisi tarafından övgüye değer bulunan doktora tezi, aynı yıl ‘Malumun İlanı, Kadın Emeğinin Saklı Yüzü: Ev İçi Bakım Emeği’ ismiyle kitaplaştırılarak NotaBene yayınları tarafından basıldı. Akademik ilgi alanları olan sosyal politika, toplumsal cinsiyet, kadın emeği, insan hakları, etik, sosyal hizmet felsefesi, feminist sosyal hizmet, yaratıcı drama konularında çok sayıda çalışması bulunan Dr. Özateş Gelmez, halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır.

E-posta: sanemozge@gmail.com


Ayça Gelgeç Bakacak, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü

Dr. Gelgeç Bakacak, lisans (1998), yüksek lisans (2002) ve doktora (2008) eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde tamamladı. 2011 yılında 4 ay süre ile Makedonya Cumhuriyeti Üsküp’te bulunan University Sts. Cyril and Methodius’da araştırmacı olarak bulundu. 2015 yılı Ağustos ayından itibaren bir yıl süre ile Amerika Birleşik Devletleri Houston Üniversitesi’nde misafir araştırmacı olarak bulunan Dr. Gelgeç Bakacak’ın, uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanmış eserleri bulunmaktadır. Sağlık sosyolojisi, sapma sosyolojisi, sosyal kontrol ve sosyal politika alanlarında çalışmalar yapan Dr. Gelgeç Bakacak, Hacettepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

E-posta: abakacak@gmail.com


Ayşe Ömür Atmaca, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Atmaca Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesidir. Lisans eğitimini Ankara Üniversitesi, SBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamlayan Dr. Atmaca, yüksek lisans ve doktora derecelerini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden almıştır. Akademik ilgi alanları arasında Türk-Amerikan İlişkileri, Arap-İsrail Meselesi, Ortadoğu siyaseti, İran Dış Politikası, Jeopolitik Kuramlar ve Uluslararası İlişkilerde Toplumsal Cinsiyet yer almaktadır.

E-posta: atmaca.omur@gmail.com


Burcu Hatiboğlu, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmet Bölümü

Dr. Hatiboğlu Eren, 1981 yılında Ankara’da doğdu. Lisans eğitimini 2003 yılında Ankara Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü’nde bitirdi. 2009 yılında yüksek lisans, 2014 yılında da doktora eğitimini Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet Anabilim Dalında tamamladı. Yüksek lisans tezinde sokakta çalışan çocukların ailelerini yoksulluk ve kentleşme odağında ele almıştır. Feminist etnografiyi temel alarak gerçekleştirdiği doktora çalışmasının bulgularını, “İmkansız Medeniyet:  TOKİ/Aktaş Mahallesi Örneğinde Feminist Bir Etnografi” isimli kitabıyla paylaşmıştır. Dr. Hatiboğlu Eren, halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde, araştırma görevlisi olarak çalışmaktadır. Dr. Hatiboğlu Eren’in yoksulluk, yoksullukla mücadele, sosyal hizmetler, feminist sosyal çalışma, toplumsal cinsiyet, neoliberal kentleşme ve kentsel dönüşüm konularında yayımlanmış ulusal ve uluslararası makale ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Araştırma ve Uygulama Merkezi yönetim kurulu üyesidir.

E-posta: burcuhatiboglu@gmail.com


Itır Özer İmer, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Özer İmer, Hacettepe Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde öğretim üyesidir. İktisat alanında yüksek lisans (2001) ve doktora (2007) eğitimlerini tamamlandıktan sonra, Şubat 2011-Şubat 2012 tarihleri arasında uluslararası ekonomi politik alanında uzmanlığını artırmak üzere misafir araştırmacı olarak ABD, George Mason Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırma yapmıştır. Uzmanlık alanları, uluslararası iktisat, uluslararası ekonomi politik ve iktisadi bütünleşmelerdir. Dr. Özer İmer’in ulusal ve uluslararası dergilerde bu alanlarda yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

E-posta: itirozer@gmail.com


Mustafa Aykut Attar, Dr. Öğr. Ü.

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü

Dr. Attar, iktisat lisansını 2003 yılında Hacettepe Üniversitesi'nden ve iktisat yüksek lisansını 2005 yılında Ankara Üniversitesi'nden almıştır. İktisat doktorasını ise 2011 yılı Aralık ayında University of North Carolina at Chapel Hill'de tamamlamıştır. 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesi'nden ders vermekte olan Dr. Attar'ın ana araştırma alanları, iktisadi büyüme ve gelişme, iktisadi tarih, iktisadi demografi ve evrimsel iktisattır. Dr. Attar, 2009 yılından bu yana Omicron Delta Epsilon onur topluluğunun bir üyesidir ve Türkiye'deki doğurganlık söyleminin iktisadi anlamlılığı üzerine yaptığı çalışma ile 2012 Celasun Ailesi Özel Ödülü'nü kazanmıştır. Dr. Attar, 2015 yılı Aralık ayından bu yana Türkiye Ekonomi Kurumu yönetim kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir.

E-posta: maattar@gmail.com


Selcen Öztürk, Doç. Dr.

Hacettepe Üniversitesi, İktisat Bölümü

Dr. Öztürk lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü’nde 2006 yılında, yüksek lisans eğitimini ise Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümü’nde 2008 yılında tamamlamıştır. Doktora eğitimini yine iktisat alanında yapmış ve University of Sheffield’den 2012 yılında doktor derecesi almıştır. 2012 yılından bu yana Hacettepe Üniversitesinde çalışmalarına devam etmekte olan Dr. Öztürk’ün çalışma alanları arasında; endüstriyel organizasyon, mikroekonometri, bölgesel ekonomi, çalışma ekonomisi ve sağlık ekonomisi gibi mikro iktisadın çeşitli alanları bulunmaktadır. Dr. Öztürk 2018 yılından beri Hacettepe Üniversitesi İktisat Bölümünde Doçent olarak görev yapmaktadır. Dr. Öztürk Hacettepe Üniversitesi Sosyal Politikalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Hacettepe Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Politikası Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesidir.

E-posta: selcen@hacettepe.edu.tr​